Workshop MěDDM – Jak se žije v našem městě 2023

Jak se žije v našem městě?

V páteční podvečer 1. prosince 2023 se na půdě Městského domu dětí a mládeže v Týně nad Vltavou uskutečnilo v rámci turistického kroužku komunitní setkání dětí a jejich rodičů věnované představám o rozvoji města a společnému navrhování větších i menších stavebních zásahů, které by mohly přispět k ještě příjemnějšímu životu náš všech. S nápadem uspořádat takto zaměřenou akci přišla vedoucí turistického kroužku Jana Kupková, která akci zapojila do projektu Šablony JAK.

Pod lektorským vedením PhDr. Markéty Pražanové a Ing. arch. Václava Čiháka se děti i rodiče zamýšleli nad tím, co utváří naše město – ať už jsou to domy, ulice, náměstí, zeleň, voda. Město utváří i uživatelé, pro které stavby vznikají – lidé a zvířata. Zároveň si společně uvědomovali aktivity ve městě, od každodenního chození do školy, do práce, za zábavou či sportem, až po smyslové vnímání prostředí. Připomínali si, co je všem ve městě libé – zpěv ptáků, bijící zvony, vůně květin, ale i nelibé – neestetické vizuální podněty jako špína, rozbité věci, nepříjemní lidé, tma, auta atd.

Pak děti a jejich rodiče vytvořili pocitovou mapu Týna nad Vltavou. Na různá místa na mapě města lepili barevné puntíky označující jejich oblibu (zelený puntík – tudy chodím rád, rád se tady i zastavím, sedím; modrý – tady rád trávím čas, aktivně něco dělám – hraji si apod., bílý – tady se mi to nelíbí; červený – tady se cítím hodně nepříjemně, tady se bojím). Rozhodnutí nalepit lísteček musely děti odůvodnit.

Diskuse vyvrcholila navrhováním vlastních řešení, která by zlepšila život ve městě nejen pro jednotlivce, který s návrhem přichází, ale pro všechny občany. Děti stavěly z kostek, modelovaly z plastelíny nebo kreslily své návrhy. Nejprve je konzultovaly se svými rodiči a pak rovněž s architektem Václavem Čihákem. Jednotlivé návrhy byly umisťovány do schematické mapy města vytvořené barevnými lepicími páskami na podlaze společenské místnosti. Do navrhování se zapojili i rodiče.

Mezi návrhy se objevily drobné zásahy i větší stavby – například kultivace zeleně a pěších spojení v okolí kruhového objezdu, návrh jezírka na hřišti vedle hřbitova, přístavba domu dětí, odstranění množství aut z náměstí, doplnění lavičky na hřbitov, návrh převlékárny u řeky, vybudování muzea dopravy v nádražní budově a oživení tohoto prostoru, kultivace okolí ZŠ Malá Strana apod. Místem, které zaujalo více dětí, byl také např. kopec Kohout, kde děti navrhovaly lanovku a zatraktivnění místa pro volnočasové aktivity, vybudování zázemí pro zvířata (norování lišek apod.) a v neposlední řadě přítomní poukazovali na nutnost řešit lepší dostupnost této lokality pro pěší. Děti nezapomněly ani na areál Blanice, který se jim nelíbí. Některé domy přestavovaly na rozhlednu či hopsárium. Z řad rodičů pak také vzešel podnět na vybudování kreativního hřiště v místě květináčů na ploše za obchodním domem Bety nebo na vznik robinsonádního hřiště atd.

Každý z tvůrců představil svůj návrh a Václav Čihák stavební zásah posoudil z pohledu skutečné realizovatelnosti. Ostatní se vyjadřovali k tomu, zda se jim návrh líbí a považují ho za přínosný, či nikoliv. Při následné polemice rodiče diskutovali o skutečných zásazích z posledních let a rozvoji města v budoucnu.

Markéta Pražanová na závěr akce shrnula původní myšlenku, že místo, kde žijeme, by nemělo být nikomu lhostejné. Každý z nás by měl mít zájem na jeho kultivaci a měl by se zajímat o jeho další rozvoj. Už teď je jisté, že ke zvýšení zájmu o budoucnost našeho krásného města páteční workshop určitě přispěl a všichni se těší na pokračování akce.

Václav Čihák i Markéta Pražanová děkují Janě Kupkové a celému týmu MěDDM za skvělou organizaci akce a přípravu zázemí pro tento vzdělávací projekt, stejně jako za příležitost podělit se o nadšení z budování našeho města.

Markéta Pražanová