O projektu

Hlavním cílem projektu „Týn nad Vltavou – město pro život“ bylo rozpoutat širší diskusi mezi občany, politickou reprezentací a především nezávislými externími odborníky o možnostech smysluplného rozvoje města a kultivaci veřejných prostranství.

Zároveň bylo snahou iniciátorů seznámit se se skutečnými potřebami a názory občanů na kvalitu veřejného prostoru ve městě a na základě závěrů ankety stanovit tři lokality, jejichž kultivaci by se mělo vedení města věnovat přednostně.

Iniciátoři se osvětovými akcemi (přednášky, články, diskuse) pokusili vytvořit tlak na samosprávu města a upozornit ji na nutnost existence dlouhodobé vize rozvoje, stanovení priorit a z toho plynoucích promyšlených architektonických zásahů, které by mohly zásadním způsobem zvýšit atraktivitu a význam města.

Největším přínosem projektu je otevření do té doby opomíjeného tématu – významu architektury a veřejného prostoru – pro kvalitu života občanů. Ohlasy veřejnosti, některých zástupců politické reprezentace, odborníků i médií na pořádané akce byly velmi pozitivní. Pro účel dalšího šíření závěrů přednášek a diskusí vznikla shrnující tištěná brožura.

Brožura shrnující celoroční aktivity projektu Proměň své město – veřejná prostranství

Představení projektu ve videogalerii Nadace Proměny Karla Komárka

Nadace Proměny Karla Komárka poskytla morální a odbornou podporu a grant na honoráře pro přednášející a tisk brožury. Děkujeme.

Projekt Týn nad Vltavou – město pro život si klade za cíl otevřít diskusi o využívání veřejného prostoru v Týně nad Vltavou. Veřejným prostorem rozumíme veškerá prostranství, která nejsou vyhrazena pro soukromé využívání, nezávisle na majiteli. S pomocí odborníků hodláme nabídnout obyvatelům města i představitelům samosprávy příklady dobré praxe řešení veřejného prostoru.

Aktivity projektu:

Dotazníkové šetření (Vltavín, leden 2019)

Diskuse s odborníky na plánování veřejného prostoru (13. března 2019, Sokolovna Týn nad Vltavou)

Výstava prací žáků a studentů týnských škol (Sokolovna, do 27. června 2019)

Workshop Nadace Proměny Karla Komárka – téma veřejný prostor (3. srpna 2019)

Den architektury – Proměny Hlineckého sídliště (28.-29. září 2019)

Druhé veřejné setkání – křest brožury, vyhodnocení projektu (listopad 2019)

Projekt organizuje Spolek pro rozvoj regionu. Je podpořen grantem v programu Proměň své město Nadace Proměny Karla Komárka. Projekt podporuje město Týn nad Vltavou a Městské centrum kultury a vzdělávání.