Podpora řešení areálu Blanice 2021

V návaznosti na diskusní setkání věnované rozvoji sídliště Hlinky v Týně nad Vltavou v prosinci 2019 jsme se opakovaně vyjadřovali k nedostatečně připravené revitalizaci areálu ubytovny Blanice, který se nachází v bezprostřední blízkosti sídliště Hlinky. Tuto lokalitu v docházkové vzdálenosti centra města považujeme za velmi cennou a její kultivovaný rozvoj vnímáme jako novou neopakovatelnou šanci nejen pro areál samotný, ale také pro přiléhající Hlinecké sídliště i celé město.

Dlouhodobě doporučujeme, aby proběhla systematická analýza potřeb města, z níž by vyplynuly požadavky na funkční využití areálu Blanice a nakládání s ním (demolice, rekonstrukce apod.). Jsme přesvědčeni, že při správných krocích může na místě vzniknout atraktivní moderní městská čtvrť.