Den architektury 2020 / Dům U Straků – Račte vstoupit!

V rámci desátého ročníku celorepublikového festivalu Den architektury se v Týně nad Vltavou uskutečnila dne 3. října 2020 od 14 hodin akce nazvaná Dům U Straků – Račte vstoupit! Jak už název napovídá, mohla veřejnost po mnoha letech znovu alespoň na chvíli vkročit do tohoto opuštěného obchodního domu na Horním Brašově, který lze považovat za jednu z architektonicky nejcennějších staveb ve městě. V podzimním sobotním odpoledni využilo možnosti prohlédnout si tento funkcionalistický skvost několik desítek občanů. Zájem o prohlídku celého objektu a připomenutí si zlatých, již dávno minulých časů obchodního domu byl značný. Dům totiž od 90. let neslouží svému účelu a poslední roky je zcela uzavřen a chátrá.

Článek o akci ve zpravodaji Vltavín 11/2020