Socionaut – sociologický výzkum 2023

Socionaut

V rámci projektu Kul.turista (https://www.budejovice2028.eu/kulturista) proběhlo dne 5. května 2023 v Týně nad Vltavou sociologické šetření organizované spolkem Socionaut (https://www.socionaut.org/cs).

V rámci této akce se lidé vyjadřovali prostřednictvím mentálních a pocitových map, rozhovorů a ankety ke kvalitě života v Týně nad Vltavou – službám, veřejnému prostoru, příležitostem, turistickému ruchu, areálu Blanice, řece atd.

Děkujeme Haně Janské ze spolku Socionaut, že nás k akci přizvala a že nám poskytla závěry. V nich se můžeme dozvědět, kde to v Týně žije, na co jsou občané hrdí, co by chtěli změnit atd.

Závěry – PDF ke stažení