O nás

Nezávislá občanská iniciativa „Týn nad Vltavou – město pro život“ si klade za cíl připomínat význam architektury, vystavěného prostředí i krajiny pro kvalitu našeho každodenního života. Upozorňuje proto na skutečné hodnoty historických i současných staveb a zastavěných i nezastavěných území. Snaží se prohlubovat sounáležitost s místem, kde žijeme a motivovat k zájmu a péči o něj.

Iniciativu založila v roce 2018 skupina složená z místních odborníků – architekt Václav Čihák, historik architektury Jan Ivanega a teoretička architektury Markéta Pražanová.

„Máme rádi své město – náš domov. Věříme, že Týn nad Vltavou je místo příjemné pro život, které by nemělo ustrnout ve svém vývoji. Díky kultivovanému a promyšlenému rozvoji ve všech oblastech se může stát ještě atraktivnějším a krásnějším. Skutečnou oázou na jihu Čech.“