Činnost stavební komise

Stavební komise města Týn nad Vltavou

Stavební komise funguje jako poradní orgán Rady města Týn nad Vltavou. Jejím úkolem je nastavit kroky ke koncepčnímu plánování rozvoje města a diskutovat nad jednotlivými stavebními záměry a dalšími tématy, která souvisejí s architekturou a urbanismem. Závěry komise se stávají doporučeními pro vedení města v jeho dalším rozhodování.

Počátkem roku 2023 pověřil starosta města Bc. Karel Hladeček Ing. arch. Václava Čiháka (předsedu stavební komise od roku 2018), aby složil novou stavební komisi, v níž by se vyskytovali především odborníci. Poprvé tak byla složena stavební komise bez ohledu na politickou příslušnost jejích členů.

Nové složení stavební komise bylo jmenováno v únoru 2023. Komise se schází každý měsíc ve složení: Ing. arch. Václav Čihák – předseda komise, Miroslav Husa, Ing. arch. Jiří Kobera, Bc. Michal Kristen, PhDr. Markéta Pražanová, Ing. Libor Trča – tajemník; jednání jsou vždy rovněž přítomni starosta Bc. Karel Hladeček a místostarosta Ondřej Bouška, DiS.

Z činnosti stavební komise města Týn nad Vltavou