Městský architekt v Týně nad Vltavou

Podporujeme zřízení externí pozice městského architekta

Uvědomujeme si význam správného rozhodování o rozvoji města prostřednictvím kvalifikovaných lidí. Podporujeme proto zřízení externí funkce městského architekta, který by v časové dotaci přibližně 300 hodin ročně pomáhal vedení města, podpořen stavební komisí, s koncepčním plánováním rozvoje Týna nad Vltavou.

Jako nezávislý odborník by se díky svým zkušenostem a nadhledu podílel na vyhodnocování aktuálního stavu a připravovaných záměrů a sledoval je z hlediska urbanistického, architektonického, estetického a výtvarného. Pomáhal by s tvorbou dokumentů a stanovisek, hájil by zájmy města a kvalitu vystavěného prostředí i života jeho obyvatel.

Podíleli jsme se na organizaci výběrového řízení na pozici městského architekta v Týně nad Vltavou / 2023